Morse Key

Categorieën
Rss

Onmenselijk of niet Wonen in Vlaanderen, Maldegem voert verplicht conformiteitsattest in.

Written by: | Posted on: | Category:

Ondanks het onmogelijke trekt Morsum Magnificat de politieke maskers verder af. Redactie 20 mei 2024

Coverfoto: Elektrisch bord -ALSB- van een op 13 mei 2024 te huur aangeboden pand in Oeselgem door vastgoedmakelaar Infinimo, dat is niet de énige inbreuk op de Vlaamse Codex Wonen 2021. Alleen al door dit gebrek aan de elektrische installatie scoort het pand in Categorie II en moet de burgemeester het pand ongeschikt verklaren. Er is aan Dentergem gevraagd om een onderzoek in te stellen.

MM-343-01

Het feit dat de gemeente Maldegem de invoering van het conformiteitsattest pas nu heeft bekrachtigd en niet op 21 december 2023betekent niet dat een te huur aangeboden pand in een gemeente die dat niet heeft, niet zou moeten voldoen aan de minimumeisen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen 2021. Ook de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en de Programmawet tot hervorming van de Gewesten van 08 augustus 1980 - opsomming niet limitatief – zijn duidelijk, maar de lokale besturen zijn vies van de invoering van het conformiteitsattest. Met de coverfoto tonen we aan dat ook vastgoedmakelaars vierkant hun voeten vegen aan de wetgeving zelfs aan hun eigen deontologische code en plichtenleer, maar het echte probleem ligt hoofdzakelijk bij de lokale besturen en Justitie die onbegrijpelijk genoeg, maar al te vaak de verhuurders buiten schot laat.

Voetveeg

Maldegem voerde het verplicht conformiteitsattest in voor panden die ouder zijn dan 25 jaar, dat is huurders blij maken met een dode mus, ook panden die jonger zijn dan 25 jaar vertonen vaak problemen. Helaas wijst ons onderzoek na 15 jaar uit, dat zo’n 15% van de huurders inderdaad het kot afbreken en als dat zo is, dan wordt dat breed in de gazet uitgesmeerd, dat 95 % van de te huur aangeboden panden niet voldoet, daar zwijgt de klassieke pers over! Zelfs de splinternieuwe huizen van Woonmaatschappij Meetjesland BV waren behept met vele gebreken, de maatschappij heeft ondertussen, na onze artikels, één en ander in orde laten brengen, maar de bewoners zijn heel bang om te praten, sociale en andere huurders zijn de voetveeg van de verhuurders.

Politiek.

In het artikel over de Woonfabrieken hebben we de namen van de gemandateerden die directeur Isabelle Verwilst bevelen wat ze mag en niet mag, gepubliceerd, daaronder JOKE SCHAUVLIEGE – CD&V - die ook flink cumuleert en straks op 9 juni zeker naar het bezemhok moet worden gestemd. Huurders die klachten hebben moeten in eerste instantie de Woonmaatschappij Meetjesland BV in gebreke stellen en vervolgens naar de Vrederechter stappen, huurders mogen ook de huurwaarborg niet cash betalen.

Dimensa.

Ondertussen hebben we tussen de pijnen van de openhartoperatie door, de gemandateerden achter DIMENSA Woonmaatschappij BV zoveel als mogelijk in een Excel document geplaatst, alweer een immens werk. Het is ongelooflijk wat die gemandateerden allemaal cumuleren en overal hun zakken vullen, onder andere Luc De Meyer - N-VA Aalter - en Hilde De Graeve - CD&V Lievegem -. Lees hier de UPDATE-2 lijst van de bestuurders van DIMENSA Woonmaatschappij BV, ondanks het onmogelijke volgt asap meer.

Nooit genoeg.

Sommige gemandateerden hebben, buiten hum mooie "bijverdiensten" in verschillende "sociale" maatschappijen, verenigingen en politiek, ook nog firma's waarvan zij flinke vruchten plukken, ook die worden nog uitgespit maar het is duidelijk dat zelfs héél veel, niet genoeg is.

Artikel n°: 20-05-24-8884

Geplaatst: 19:13 20/05/2024

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck onafhankelijk technisch journalist – lid GNS Press-Association – hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever https://www.morsum-magnificat.com en https://www.morsum-magnificat.be


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.