Morse Key

Categorieën
Rss

Kaprijke: Door Vastgoed Minnaert te huur aangeboden pand lijkt niet te voldoen aan de woninghuurwet-Update1

Written by: | Posted on: | Category:

Burgemeester van Kaprijke wordt verzocht diens verantwoordelijkheid op te nemen.

De oude website www.morsum-magnificat.be wordt sinds juli 2022 niet meer bijgewerkt en zal nooit meer bijgewerkt worden, maar toch komen er nog altijd gratis ogenspoelers. Nu al 16.224.600

Dit artikel kadert in het algemeen belang, de grote problemen op de huurmarkt, de veiligheid van personen en goederen en het onderzoek naar de conformiteit van woningen die verhuurd worden en niet voldoen aan de minimumvoorwaarden van de Vlaamse Codex Wonen 2021, opsomming niet limitatief.

Update 1

Kaprijke reageert

Als gevolg van de melding van Morsum Magnificat van 19 november 2023 aan de burgemeester van Kaprijke, reageert de dienst stedenbouw op zaterdag 25november om 11:33u dat Kaprijke aan Wonen Vlaanderen wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen. We vernemen echter dat de eigenaar het pand wil verkopen, maar dat is aan deze redactie nog niet bevestigd. Hoe dan ook moet ook een pand dat niet wordt verhuurd voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen 2021, wordt dus nog vervolgd.

Einde update 1

8:16 26/11/2023

Coverfoto : Wedstrijdbezoek, stormloop voor een pand dat niet voldoet aan de minimum eisen

Zich bevindend in het oog van de storm rond de crisis om een conform en betaalbaar pand te vinden dat ook vatbaar is om een huursubsidie te bekomen, wordt Morsum Magnificat wekelijks geconfronteerd met de onaanvaardbare toestanden die zich op de huurmarkt afspelen en waarvan de lokale besturen de oorzaak zijn. Conformiteit van de te huur aangeboden panden handhaven is voor vele burgemeesters wellicht politieke zelfmoord en dat is wellicht de reden dat het invoeren van het verplicht conformiteitsattest slechts met mondjesmaat gebeurt. Daarbuiten is er de oogverblindende functie van de vastgoedmakelaars die kandidaat huurders respectloos als voetveeg gebruiken, meerdere kandidaten tegelijkertijd het pand laten bezoeken die kriskras door mekaar lopen in panden die duidelijk niet voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen 2021.

Pand aan de Moerstraat te Kaprijke

Op 10 oktober 2023 worden we voor de zoveelste keer op korte tijd geconfronteerd met een aanbieding - na kandidaatstelling - van een pand dat duidelijk inbreuken vertoont waardoor het pand geen toets om een conformiteitsattest te bekomen kan doorstaan. De vastgoedmakelaar Minnaert maakt er zich bij opmerkingen over de gebreken vanaf met de kwinkslag dat een conformiteitsattest in Kaprijke niet verplicht is, zó simpel is het. Morsum Magnificat informeert met document J23112191 de verantwoordelijke burgemeester en pluist de regelgeving van de vastgoedsector uit of zij echt niet moeten letten op de conformiteit en de gebreken van het vastgoed dat ze als tussenpersoon van de verhuurder moeten verhuren. De aangestelde van de makelaar werd ter plaatse al gewezen op de gebreken en vervolgens via een brief EVS23111988 waarop - nog - niet gereageerd werd.

Maatschappelijke zetel.

Op het adres van het te huur aangeboden pand is de maatschappelijke zetel van het bedrijf van de eigenaar gevestigd, dat is een probleem voor het bepalen van de referentiehuurder en dat is belangrijk voor mensen met een uitkering maar daar ligt de vastgoedmakelaar blijkbaar ook niet wakker van.

Meer volgt wellicht nog, we zijn de gazet niet.

Artikel n°: 19-11-23-8803

Geplaatst: 20:21 19/11/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck onafhankelijk freelancejournalist - hoofdredacteur- verantwoordelijke uitgever.


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.