Morse Key

Categorieën
Rss

Aalter: OCMW miskent haar in de Organieke Wet bepaalde wettelijke verplichtingen-Update2

Written by: | Posted on: | Category:

Gedupeerden dagen het OCMW van Aalter in kortgeding voor de Arbeidsrechtbank

Redactie 10 juni 2024

Coverfoto: Betekening van het vonnis in opdracht van Dimensa

--- Update 2

Het OCMW van Aalter stuurde voor de zitting van 13 juni 2024 in kortgeding, een met belastinggeld betaalde beroepsleugenaar. Andermaal, en dit voor de vierde keer, werden de betrokkenen, om te beschadigen, door de beroepsleugenaar er vals van beschuldigd de door de Woonmaatschappij Meetjesland BV aangeboden woning aan de Maluslaan 19 in 9880 Moerbeke-Waas platweg te hebben geweigerd, dat is een pertinente leugen, hier het formeel bewijs dat ook aan de Stafhouder zal worden overgemaakt.

Veiligheidsprobleem en niet aangepast aan de behoeften.

Verzoekers en dagers van het OCMW van Aalter voor de kortgedingrechter, hadden over de panden in de Maluswijk van meerdere bewoners klachten ontvangen, de kans om die bewijzen te verzamelen was dus welgekomen. Tijdens het plaatsbezoek van 30 juni 2023 aan de Maluslaan 19 in 9180 Moerbeke werden veiligheidsproblemen vastgesteld die strijdig zijn met de Vlaamse Codex Wonen 2021. Dat werd met document EVS23071942 ook meteen aan de maatschappij en met document J23072155 aan de burgemeester gemeld. Dat werd met een aangetekend schrijven EVS23091963 ook aan Wonen Vlaanderen gemeld. Bovendien voldoet zo'n woning niet aan de modaliteiten voor bejaarde personen met een handicap, ook dát is te lezen in de Vlaamse Codex Wonen 2021, een gegeven dat Woonmaatschappij Meetjesland ook in een ander schrijven zelf toegeeft.

De Stafhouder.

Omdat de advocaat, om te beschadigen, óók voor de Arbeidsrechtbank die leugens blijft poneren, zal nu een klacht bij de Stafhouder geplaatst worden. Ondertussen hebben tientallen bewoners van de Maluswijk te Moerbeke stappen gezet tegen de Woonmaatschappij Meetjesland BV. Op 15 maart 2024 ontvangen we een e-mail van een bewoner met een rist klachten , onder meer " Ter info een reeks mails van alle gebreken in de Maluslaan -nummer gekend bij de redactie - sinds ik hier moest komen wonen vanaf ..... juni 2023 ..... " Sommige problemen zijn op een aanvaardbare termijn opgelost, maar andere zoals het niet werken van ....... duurde 5 maanden .... " en verder " .... De Bulex elke dag een paar keer resetten en als ik geluk heb is er warm water om te douchen en slaat de verwarming aan. Dit is vanaf het begin gemeld .... " en verder nog " .... Stankoverlast in mijn huis door een defecte ondergrondse buis bij wc ... ", bepaalde woorden werden om te bron te beschermen weggelaten. Diverse klachten werden aan deze redactie gestuurd over de arrogante houding van sommige sociaal -lees asociaal- werkers van de maatschappij, dezelfde naam komt steeds terug. Deze persoon zegt koudweg tegen bewoners die klagen: " Als het u niet aanstaat, vertrek dan ... " Zéér verachtelijke taal van een sociaal werker tegen mensen die veelal gróte problemen hebben.

--- Einde update 2 19:52 15/06/2024

--- Update 1

Verschil tussen Belgen moet er zijn, de éne heeft hier als geboren en getogen Belg 50 jaar gewerkt, is nu 80 jaar oud en herstellende van een openhartoperatie met 5 overbruggingen die op 17 april werd uitgevoerd in het UZ-Gent en hij is pas met de revalidatie gestart, maar toch is Dimensa - lees moderne dictatuur - van plan op 3 juli 2024 tot uithuiszetting over te gaan.

SAAMO

SAAMO, afdeling Antwerpen ontvangt van de Vlaamse Regering voor maatschappelijk opbouwwerk en in het kader van de armoedebestrijding maar eventjes 2.149.150 euro, maar er zijn ook nog zes andere afdelingen die elk afzonderlijk ook subsidie ontvangen, in totaal 20.515.292 euro, zij steunen daarmee onder andere Kamina en dat komt dan uitgebreid in de [linkse](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240611_96417484) pers.

--- Einde update 1 12:01 13/06/2024

Het is pas mede Art. 50 - inzet - van de nieuwe huurwet van 9 november 2018, dat een gerechtsdeurwaarder ambtshalve verplicht is om een vonnis waarin een Vrederechter een uithuiszetting uitvoerbaar maakt, het bevoegde OCMW een kopie van het vonnis te bezorgen, in casu het OCMW van Aalter. Vóór deze huurwet kon de betreffende bij de gerechtsdeurwaarder verzet aantekenen tegen het bezorgen van een kopie aan het OCMW;

Artikel 50 van de huurwet

Meer volgt asap

Artikel n°: 10-06-24-8888

Geplaatst: 21:39 10/06/2024

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck - onafhankelijk technisch journalist – lid GNS Press-Association – hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever https://www.morsum-magnificat.com en https://www.morsum-magnificat.be


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.