Morse Key

Categorieën
Rss

VERHUURD, Bedrogen, Bedreigd en uit huis gezet - Update 1

Written by: | Posted on: | Category:

Vijftien jaar ervaring en onderzoek en vijf uithuiszettingen wordt in een boek gegoten.

Coverfoto: Onderdeel van het pand op dat 01 augustus 2022 door SVK Meetjesland werd verhuurd en waarvoor onterecht op 01 juli 2019 en CA werd afgeleverd, er is gefraudeerd maar Justitie is doof voor die beschuldigingen. Ook de Vlaamse belastingbetaler is bedrogen, er werd voor dit onbewoonbaar pand meer dan 7.000 euro huursubsidie betaald.

--- Update 1

De verhuurder is blijvend verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verhuurde.

De Rechtbank van Eerste Aanleg -REA- te Gent vonniste op 24 januari 2024 in een zaak van huisjesmelkerij, op pagina 23 van dat vonnis lezen we - inzet -. Het is dus duidelijk dat, ook al is er bij de verhuring een conformiteitsattest, de verhuurder ook nadien verantwoordelijk is voor de blijvende kwaliteit, wat met het door SVK Meetjesland vzw verhuurde pand Pauwelsbos 4 in Bellem duidelijk niet het geval was, dat zal bij de beroepsprocedure voor diezelfde REA te Gent nog aan bod komen.


Passage vonnis van 16 januari 2024

--- Einde update 1 14:53 17/06/2024

Wegens de catastrofe met het door SVK Meetjesland vzw - thans Woonmaatschappij Meetjesland BV - verhuurde pand aan Pauwelsbos 4 in 9881 Bellem, start ik, zodra ik enigszins ben hersteld van mijn openhartoperatie, die op 17 april met vijf overbruggingen en een hartklepherstelling uitgevoerd door Jens Czapla werd uitgevoerd, meteen met het reeds lang op stapel staande boek TE HUUR, Gehuurd, Bedreigd en Uit huis gezet.

Vijftien jaar onderzoek en vijf uithuiszettingen.

Ondertussen gewapend met duizenden pagina's aan bewijsmateriaal, waaronder vonnissen tegen verhuurders en OCMW's, wordt de titel van het boek, VERHUURD, Bedrogen, Bedreigd en Uit huis gezet. Het gaat niet alleen over eigen ervaringen, maar ook van andere huurders zoals het Syrische gezin dat met vijf schoolgaande kinderen door het OCMW van Tremelo op straat werd gezet. Ook de ervaringen van Junior, afkomstig uit Zaïre, Paulina, afkomstig uit Nigeria, Hasan uit Turkije, Leno afkomstig uit Senegal, komen aan bod. Het kroonstuk wordt de wijze waarop een sociaal verhuur kantoor -SVK- in casu Meetjesland, sociale, bejaarde en zieke huurders bedroog. Oók dat komt uiteraard uitgebreid aan bod.


Jawel, met 5 kinderen op straat gezet door het OCMW van Tremelo

Cover van de flyer die eerstdaags wordt vervolledigd

Politiek en Justitie.

Het is telkens hetzelfde verhaal, panden die feitelijk ongeschikt en onbewoonbaar zijn worden met bosjes verhuurd. Wanneer blijkt dat het verhuurde niet voldoet aan de minimumeisen van de Vlaamse Codex Wonen 2021 - en eerder - steekt de Vrederechter de handen in de lucht en zegt dat het contract nietig is - Art. 12§2 huurwet-. Telkens is de huurder de dupe en telkens vergeet Justitie, behoudens extreme huisjesmelkerij, Art. 3.34 van het Decreet van 17 juli 2020 toe te passen. Ook in het Burgerlijk en Strafwetboek vinden we verschillende artikels daarover, onder meer Art. 479 van het Strafwetboek.

Artikel n°: 15-06-24-8889

Geplaatst: 12:51 16/06/2024

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck - onafhankelijk technisch journalist – lid GNS Press-Association – hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever https://www.morsum-magnificat.com en https://www.morsum-magnificat.be


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.