Morse Key

Categorieën
Rss

Morsum Magnificat verdedigde zich niet bij de pseudo journalistenrechtbank-MM-327-02-Update 4

Written by: | Posted on: | Category:

De RvdJ bewijst andermaal dat ze niet onafhankelijk is, zelfs partijdig.

Paginabezoekers oude website Morsum Magnificat : 14.329.600

Aalter 14 Januari 2023

MM-327-02 MM-327-02 volledig artikel

Update 4.

Sommige Nederlandse pers over het bestaansrecht van de Raad voor de Journalistiek.

Door Morsum Magnificat lezer S, worden wij verwezen naar een artikel in de Nederlandse pers die de RvdJ negeren en tegen het licht houden. In het opinieartikel in het NRC van 25 januari 2023heeft men het over het feit dat nieuwkomer Ongehoord Nederland niet van plan is om zich iets aan te trekken van de Raad en zouden alle publieke omroepen één lijn moeten trekken. In Nederland kunnen journalisten onderling ook de raad vatten, dat kan in België ook niet, waarom niet? We lezen in dat artikel van het NRC de passage " Journalisten met onderzoekdossiers zijn volgens ons volkomen gerechtigd de Raad te negeren ". Dat is wat Morsum Magnificat ook doet, we zijn dus niet alleen.

Einde update 4

8:24 28/01/2023

Update 3

De bovenste beste ...

Op 3 november 2019 deponeert Andy Vermaut als bestuurder van Postversa vzw nadat hij zonder afspraak op zondag aan de deur bij die huisdokter tevergeefs aanbelde, een brief in de brievenbus aan de verhuurder, die brief bevat één al lof voor degene die hij thans bij de RvdJ aanklaagt, meer daarover in MM-327-02-P6.

Einde update 3

9:38 22/01/2023

Update 2

Belager uit Bekkevoort kampioen bezoeker website Morsum Magnificat

Teneinde elke dag, elk uur op zoek te gaan naar munitie om toch maar op elk onderwerp dat Morsum Magnificat brengt te kunnen schieten, de teksten te fileren en van uit verband gerukte commentaar te kunnen voorzien is deze stalker uit Bekkevoort de grootste bezoeker van de website. Minder dan één uur na de update van MM-327-02-P5 heeft hij het artikel al gedownload en kan hij Morsum Magnificat op het Nederlands forum uit rancune dagelijks door de mangel blijven halen, hij was ook recente klager bij de RvdJ, daar komen we nog op terug.

Vandaag Vandaag 21 januari 2023 om 10:53u, 12:20u, 13:40u, 14:56u, 16:19u, 17:08u en 17:53u dat is één bezoek per uur, van een obsessie gesproken! Verder nogom 20:11u, 21:17u

Einde update 2 19:26 21/01/2023

Update 1

Volgens de RvdJ zou Andy Vermaut geen publiek persoon zijn, hier weer een bewijs uit 2012 van de " Operatie politieke beschadiging".

Op deze link tonen we aan, dat Andy Vermaut reeds in 2012 via Het Nieuwsblad, Patrick Lansens mocht aanvallen, Andy Vermaut is zeer goed in het voor de kar spannen van journalisten van de klassieke pers - lees werknemers van de gazet - de latere acties waarvoor Lansens tegen Andy Vermaut klacht indiende werden door een politicus uit Koekelare gefinancierd .... meer daarover volgt.

Federaal Parlement.

In het kader van de SEPA acties - zie pagina 5 MM-327-02 - heeft Morsum Magnificat als énige aannwezige pers, aandacht geschonken aan Andy Vermaut en zijn Postversa vzw bestuurders, hier een klankbeeld van zijn speech van 18 oktober 2016

Einde update 1 17:12 21/01/2023

Iedereen die erom vraagt en de vraag voldoet aan de antwoordwet, krijgt een Recht van Antwoord! Patrick Bruynseels en Andy Vermaut moeten aantonen dat hij ooit een conform aan de antwoordwet Recht van Antwoord hebben aangevraagd ! Zo niet wordt Morsum Magnificat door de Raad voor de Journalistiek VALS beschuldigd.

De linken die in het artikel via PDF niet blijken te werken, worden hier opnieuw weergegeven, hier werken ze wel :

Artikel van 7 februari 2020 over de show van Andy Vermaut in Brussel http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=7919&Itemid=0

Artikel over actie t.v.v. Julian Assange aan het Muntplein te Brussel van 18 april 2022 http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=8737&Itemid=0

Coverfoto : Andy Vermaut te Brussel tijdens een persconferentie bij de BUB van 5 juni 2014, hij was toen nog ambtenaar van Justitie !!

Het is ondertussen zes jaar geleden dat de pseudo rechtbank van journalisten -RvdJ- die niet bij wettelijk initiatief is opgericht en niet onafhankelijk is, deze redactie zonder verdediging weer aan de schandpaal nagelde. Aangezien er bij de publicaties van de RvdJ geen recht van antwoord mogelijk blijkt, zien wij ons genoodzaakt toch toelichting te geven om aan te tonen dat de Raad voor de Journalistiek verre van correcte beslissingen neemt en Morsum Magnificat / Erik Verbeeck uit rancune voor de eerdere rechtszaak, ingeleid bij dagvaarding op 11 juni 2009, stigmatiseert. De rechtszaak deed de Raad voor de Journalistiek op haar grondvesten daveren en dat zijn ze tien jaar later nog niet vergeten, dermate dat iedereen die bij hen tegen Morsum Magnificat klacht indient, sowieso gelijk krijgt!

Geen lid.

Morsum Magnificat / Erik Verbeeck heeft als lid van Belgische journalistenverenigingen -2001 / 2011- nooit de deontologische code van de RvdJ onderschreven omdat die verenigingen -UPP - VJV - VJPP- dat niet in hun statuten of lidmaatschap hadden opgenomen, dat gebeurde pas later toen Morsum Magnificat / Erik Verbeeck de rechtszaak tegen de RvdJ opstartte en daarmee ook deels succes had, dermate dat het verder bestaan van de Raad voor de Journalistiek in het gedrang kwam, dat heeft de toenmalige Ombudsman Filip Voets destijds aan hun leden geschreven. Dat de RvdJ niet van de kaart is geveegd ligt wellicht aan het feit dat Morsum Magnificat / Erik Verbeeck niet over de financiële middelen beschikte om Cassatieverzoek in te dienen. De RvdJ had tijdens het geding immers twee keer ongelijk gekregen, onder meer wanneer de RvdJ haar beslissing over de zaak Bruynseels niet aan Morsum Magnificat / Erik Verbeeck wilde bekendmaken. Maar ook de uitspraak van het kort geding van 24 juni 2009 was voor de Raad voor de Journalistiek allesbehalve gunstig, ook het feit dat de RvdJ zich opstelt als rechtbank met procedures, hoorzittingen, rechten van verdediging om met een "uitspraak" te komen tot een "oordeel" viel bij de rechtbank niet in goede aarde!

Dorpsgek uit Koekelare wel degelijk een publiek persoon.

De Raad voor de Journalistiek plaatst voor de naam van de klager alleen de afkorting "V" en beweert dat die man geen publiek persoon zou zijn -sic-, waardoor journalisten zo'n individu qua privacy anders dienen te behandelen, daardoor bewijst de RvdJ niet onafhankelijk te zijn, "V" was actief in de politiek te Koekelare en dat is hij nu ook in Diksmuide waar hij op 7 februari 2017 alweer uitgebreid in de gazet zijn ding mocht doen, "V" is een persgeile dorpsgek zoals wij dat uit reacties van inwoners uit Koekelare hebben begrepen. Echter, Morsum Magnificat heeft hij nooit voor zijn politieke kar kunnen spannen en dat zinde de man niet. Ook met zijn dochter verschijnt "V" graag in de pers, dat gebeurde uitgebreid in juli 2019 bij een reis naar Nepal - zie link onder - , deze redactie bezit daarover nog ander bewijsmateriaal. Als die dochter in juli 2022 niet meer in het internaat te Brugge vertoefde, dan was ze daar voordien wel, torenhoge studiekosten van vijfhonderd euro per maand die "V" met zijn inkomen nooit kan betalen.

Parket.

Het strafste vinden wij, dat "V" als personeel van Justitie -Ecosoc Parket Brussel- op 28 juli 2007 tijdens een zoveelste manifestatie van de Friends of the Earth, toen aan de nucleaire marinebasis Faslane te Schotland https://www.hbvl.be/cnt/oid479251 , daar werd gearresteerd en twee dagen in de cel terechtkwam, dat feit werd uitgebreid in de pers uitgesmeerd, onder meer in de gazetten van zijn linkse vrienden bij Het Belang van Limburg, De Morgen, etc, frappant is, dat hij toen bij het Parket te Brussel was tewerkgesteld, maar dat akkefietje zou Justitie later gebruiken om hem buiten te werken. Met sensatie, liefst met een grote foto, in de pers verschijnen is een kolfje naar het handje van "V"! Tijdens een telefoongesprek van 27 juli 2014 doet "V" enkele beschuldigingen aan het adres van het Parket in Brussel uit de doeken, onder meer over de zaak Ecoval International, dat voedsel labels vervalste en een substituut het met dat bedrijf op een akkoordje gooide en de zaak voor 54.500 € werd afgekocht. "V" had voor zijn job bij dat Parket gewetensproblemen en werd daar aan de deur gezet wegens gewetensproblemen, maar er was duidelijk meer en dat brengen we in MM-327-02.

De klacht bij de RvdJ.

Voor de klacht bij de RvdJ grijpt "V" het online artikel in Morsum Magnificat van 03 juli 2022 aan, dat artikel werd gebracht naar aanleiding van een telefoongesprek dat deze redactie met "V" op 12 mei 2022 voerde en waarin "V" de situatie met zijn biologische vader, die op dat moment in de gevangenis verbleef, heel fier uit de doeken deed en bij herhaling vertelde dat hij met die persoon in Koekelare geassocieerd werd en er om de haverklap over aangesproken werd. Nergens tijdens dat telefoongesprek heeft hij gezegd dat hierover niets zou mogen gepubliceerd worden! Het fragment dat wij hier publiceren is maar een klein deel van wat Andy daarover nog meer vertelde, maar we prubliceren het voorlopig niet. Het is inderdaad zoals Morsum Magnificat schreef, een feit dat het in Koekelare een publiek geheim is wie de echte vader van "V" is. De affaire van het zwart geld wordt in Morsum Magnificat 327-02 uit de doeken gedaan, we hebben de persoon, een politicus en gewezen politieagent die dat geld bij "V" in de brievenbus deponeerde, daarover al op 26 augustus 2022 aangesproken en ervan op de hoogte gebracht dat "V" in dat verband klacht plaatste bij de RvdJ en iedereen diens verantwoordelijkheid zal dienen te nemen.

Geen publiek persoon ??

Omdat de RvdJ, lees "Roddelgazet voor de Journalistiek" door te stellen dat " V " geen publiek persoon zou zijn, stekeblind is, plaatsen we hier nog enkele linken naar artikels over het publiek optreden van de Koekelaarse fantast, het zijn er tientallen die de RvdJ niet wil zien :

7/2/17 Krant van West Vlaanderen

Show in het Brussels Parlement

Reis naar Nepal in Krant van West Vlaanderen hier met zijn dochter die hij in zijn persgeilheid meesleurt, maar van die dochter niet mag gezegd worden dat ze op het Internaat verbleef!

Monddood maken.

Morsum Magnificat zal zich ook door de Roddelgazet voor de Journalistiek, pseudo journalistenrechtbank, niet laten muilkorven, Morsum Magnificat blijft zich onafhankelijk opstellen en strijden tegen corruptie, incompetentie, fraude en machtsmisbruik.

Meer volgt wellicht nog, we zijn de gazet of de klassieke pers niet, we zijn nergens politiek gebonden en we worden door niemand gefinancierd !

Artikel n°: 01-23-8568

Update P3 - Geplaatst: 17:08 17/01/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.