Morse Key

Categorieën
Rss

Morsum Magnificat overbelast wegens dringende en minder dringende onderwerpen.

Written by: | Posted on: | Category:

Het overaanbod en het plotseling opdagend nieuws zorgt voor overbelasting.

De oude website www.morsum-magnificat.be wordt sinds juli 2022 niet meer bijgewerkt en zal nooit meer bijgewerkt worden, maar toch komen er nog altijd gratis ogenspoelers. Nu al 16.186.000

Coverfoto : Onderdeel van de redactie inclusief de morsesleutels omdat Morsum Magnificat ook nog communiceert met punten en strepen

Het werk voor en op de redactie is de laatste twee weken dermate opgelopen, de informatiestroom dermate groot, dat diverse op stapel staande of deels gepubliceerde onderwerpen wat de afwerking betreft heel wat vertraging oplopen. We hebben echter tegenover niemand een verplichting, niet aan abonnees, niet aan sponsors, niet aan financiers, Morsum Magnificat heeft aan geen van allen verplichtingen omdat ze bij Morsum Magnificat niet bestaan en al zeker niet aan de politiek waar de klassieke pers steeds meer de lakens en de centen uitdeelt! Vergeet niet dat de Vlaamse Regering met jullie belastinggeld miljoenen euro's aan de beroepsjournalisten uitdeelt!

MORSE-Press Vof

Sinds 2007 heeft MORSE-Press Vof heel veel zwakkeren gratis met raad en daad bijgestaan, enkelen waren in staat om slechts een fractie van de kosten te vergoeden die gepaard gaan met het runnen van een bedrijfje, al die jaren hebben de zaakvoeders vanuit een klein pensioen de Vof draaiende gehouden, helaas werd daaraan een einde gemaakt; MORSE-Press Vof is vereffend.

Meer volgt niet.

Artikel n°: 22-11-23-8805

Geplaatst: 11:46 22/11/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck onafhankelijk freelancejournalist - hoofdredacteur- verantwoordelijke uitgever.


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.