Morse Key

Categorieën
Rss

Huurproblematiek, wars van énige kennis, in Het Laagste Nieuws.

Written by: | Posted on: | Category:

Joy Verstichele van de huurdersbond als beste stuurman aan wal, wordt met Vlaams Belastinggeld betaald.

Redactie 15 april 2024

Coverfoto : Bezettingsvergoeding die ook al is het pand onbewoonbaar verklaard, door Vrederechters systematisch onterecht wordt toegekend , daar weet Het Laagste Nieuws duidelijk niets van !

Omdat een advocaat uit Brugge vandaag mijn aandacht trekt naar een artikel dat in Het Laagste Nieuws is verschenen, heb ik geen andere keuze dan in de aanloop van een zware medische ingreep, toch kort te reageren. Het artikel van journaliste Trezebees Vandamme is ingegeven met informatie van gedupeerde huurders en de beste stuurman aan wal, Joy Verstichele van de huurdersbonden die van de Vlaamse Regering, die aan de basis ligt van de wooncrisis, de voorbije twee jaar meer dan vijf miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse Belastingbetaler opstrijkt.

Wars van kennis.

Noch de journaliste van HLN, noch Joy Verstichele, hebben, in tegenstelling tot de auteur van dit artikel, ooit al aan den lijve ondervonden wat huurzaken of uithuiszettingen of het betalen van een bezettingsvergoeding gelijk aan de huur betekenen. Zelfs voor een met een Ministerieel Besluit van 5 oktober 2023 onbewoonbaar verklaard pand, vraagt Dimensa Woonmaatschappij nog een bezettingsvergoeding van 520 Euro wat gelijk is aan de huur! Vrederechters kennen bij verbreking van de huur quasi altijd, maar onterecht, een bezittingsvergoeding toe.

Justitie houdt malafide verhuurders de hand boven het hoofd.

Voor een pand dat wordt verhuurd en ongeschikt of onbewoonbaar is, moet geen huur betaald worden, maar Vrederechters houden de malafide verhuurders maar al te vaak de hand boven het hoofd en zeggen tegen de onschuldige huurders " maar ge hebt er toch gewoond ", deze redactie beschikt over voldoende voorbeelden en maakt het thans wéér mee. Zelfs een op rust gestelde Arbeidsrechter uit Tongeren - Theo Keulen - verhuurde in 2012 een pand in Kesselt dat op 7 maart 2012 maar liefst 42 strafpunten van Wonen Vlaanderen - Jan Crombez- kreeg aangemeten!

Oplossing.

Kandidaat huurders moeten bij het plaatsbezoek hun ogen opendoen en bij twijfel onmiddellijk de burgemeester van de betreffende gemeente/stad voor diens verantwoordelijkheid plaatsen, een burgemeester is verantwoordelijk. Laat de huurdersbonden zitten maar zitten waar ze zitten, die heeft u niet nodig. Huurders die, wanneer ze zien dat het pand bij de aanbieding niet voldoet, geen stappen zetten moeten niet bij de gazetten gaan janken. De Vlaamse Regering moet de verhuurders, om het pand in orde te brengen, financieel steunen met een subsidie en meteen in die overeenkomst de huur bepalen welke, na herstelling, mag gevraagd worden voor het pand! Als de verhuurder meer huur vraagt dan contractueel met de Vlaamse Regering overeengekomen kan er makkelijk een clausule worden ingelast om de verhuurder een deel of de hele subsidie te laten terugbetalen.

Vastgoedsector.

Ook de vastgoedsector heeft boter op het hoofd, zij beweren er niet op te moeten letten of een pand dat wordt verhuurd al dan niet conform is, dat is voor de eigenaar zeggen ze, maar dat klopt niet, in artikel 10 van de plichtenleer - KB 29/6/2018 - staat wel degelijk dat een vastgoedmakelaar geen opdracht, dus verhuren niet mag aanvaarden wanneer de bepalingen van het dwingend recht of openbare orde wordt overtreden en een niet conform pand verhuren is van openbare orde.

Meer volgt asap in een uitgebreider artikel.

Artikel n°: 15-04-24-8882

Geplaatst: 18:32 15/04/2024

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck – ON4CW – onafhankelijk technisch journalist – lid GNS Press-Association – hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever https://www.morsum-magnificat.com en https://www.morsum-magnificat.be


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.