Morse Key

Categorieën
Rss

Heuvelland en het dodelijke ongeval van zondag 10 september met sportinfrastructuur-P1.

Written by: | Posted on: | Category:

Burgemeester Wieland De Meyer meteen geïrriteerd over vraag via het bestuursdecreet.

Redactie 12 september 2023

Paginabezoekers oude website die gaat verdwijnen 15.757.900

Coverfoto: Speeltuigen Kronkelland Vissenaken.

MM-335-03 P1 meer volgt

Veiligheid veiligheid daar -s-preekt men veel over

Morsum Magnificat was in tegenstelling tot de klassieke met Vlaams belastinggeld gesubsidieerde pers niet op de hoogte van het dodelijke ongeval dat zondag 10 september 2023 in de namiddag te Kemmel - Heuvelland - gebeurde. Onder meer op één van de vragen die wij tijdens het moeilijk telefoongesprek van vandaag aan burgemeester Wieland De Meyer stelden, kon de burgemeester niet beantwoorden, meer bepaald " wie zou de pers over dat ongeval dat zij zò snel ter plaatse waren geïnformeerd hebben ". Ondertussen heeft deze redactie aan de Algemeen directeur van Heuvelland in het kader van de bestuurswet informatie opgevraagd over de keuring van de speeltoestellen, het kwam tijdens dat telefoongesprek ook over dat de burgemeester dat niet waardeerde, maar we gaan de antwoorden krijgen klonk het kort.

Burgemeester verantwoordelijk.

Volgens de verklaringen die de burgemeester van Heuvelland vòòr de camera aflegde, lijkt het er op dat de burgemeester zich bewust is van het feit de burgemeester verantwoordelijk is, dat staat ook zò in artikel 135.1 van de Nieuwe gemeentewet - NGW- dat zegt : " 1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel l ".

Speeltuigen.

Morsum Magnificat is wat het brengen van onveilige situaties hier niet aan haar proefstuk, wij houden ons in tegenstelling tot de klassieke pers bezig met het niet aflatend aankaarten van onveilige situaties waarop de burgemeesters niet toezien, feiten waarop de klassieke pers hun pen niet al te veel mogen gebruiken, zij moeten de politiek om commerciële reden in het zadel zetten en houden, burgemeesters staan ongeduldig te trappelen om wetende dat journalisten toch geen kritische vragen mogen stellen, vòòr de camera te mogen komen, Morsum Magnificat heeft de politiek niet nodig en stelt zich dus tot groot ongenoegen van de klassieke journalisten en de politiek kritisch op. Speel tuigen moeten vòòr indienstelling qua veiligheid door erkende "Externe Dienst Technische Controle" - EDTC- organisme gekeurd worden, later nog de periodieke keuringen in bepaalde gevallen kan dat ook door een gemeentelijke ambtenaar gebeuren. Er dient ook een risicoanalyse worden opgesteld en van de toestellen moet er een typekeuring ter beschikking zijn. Op 14 september 2014 bezocht Morsum Magnificat een speelplein te Vissenaken en daar waren alle speeltuigen in orde, dat was ook ter plaatse al te zien en als het goed is, zeggen en schrijven wij het ook MM-312-04 Kronkelland.

Lokale politie, veiligheid ....

Meer volgt asap we zijn de klassieke pers niet die met Vlaams belastinggeld wordt gefinancierd.

Artikel n°: 09-09-23-8736

Geplaatst: 14:10 12/09/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.