Morse Key

Categorieën
Rss

Rechtbank Eerste Aanleg Leuven: Advocaat alludeert om te beschadigen, onterecht naar sabotage-P1

Written by: | Posted on: | Category:

Morsum Magnificat schakelt versnelling hoger in de strijd tegen malafide verhuurders.

De oude website www.morsum-magnificat.be wordt sinds juli 2022 niet meer bijgewerkt en zal nooit meer bijgewerkt worden, maar toch komen er nog altijd gratis ogenspoelers. Nu al 16.143.300

Coverfoto : CV-brander van de toenmalige Cera bank had zich nooit in dat meterlokaal mogen bevinden, had volgens het rapport van de brandweer moeten verwijderd worden, maar dat gebeurt niet.

MM-337-03 REA Hognoul - meerdere pagina's volgen, de waarheid en niets anders dan de waarheid.

Naar aanleiding van de zitting bij de Rechtbank van Eerste Aanleg -REA- te Leuven van 15 november 2023 dienen we over de huurzaak in Tienen, in het algemeen belang en de grote problemen op de huurmarkt, helaas weer in de pen te klimmen. Justitie was alert in de zaak Appeltans , maar er zitten onder de verhuurders, misschien niet met zo'n omvangrijk dossier, méér van dat soort verhuurders waarvoor Justitie ofwel veel milder is, ofwel de ogen sluit. De huurwet is vrij duidelijk maar de toepassing ervan faalt en de bestraffing voor het verhuren van ongeschikte of onbewoonbare panden is een loterij, een eigenaar die een Jef Vermassen kan betalen haalt bijna zeker zijn slag thuis, wie geen centen heeft is altijd en overal de pineut. Op 15 november 2023 werd de huurzaak in beroep bij de REA te Leuven behandeld, huurzaak waarbij de auteur van dit artikel helaas weer betrokken partij is.

Wars van kennis en liegen troef.

Advocaat Sonia Hognoul, gewezen Open Vld gemeenteraadslid te Tienen die optrad voor de verhuurders, destijds de bestuurders van bouwbedrijf Andries te Glabbeek, diende zich tijdens de zitting aan het adres van de auteur, wars van énige technische kennis, te bedienen van verkapte, maar feitelijke valse beschuldigingen over vermeende sabotage en liegen was weer de rode draad in haar in feite nutteloos betoog, alles was immers al in de besluiten opgenomen. De valse beschuldigingen van advocaat Hognoul waren dermate stuitend dat de auteur van dit artikel aan de Voorzitter van de REA op het einde van zitting niet onder stoelen of banken stak hierover te zullen berichten, de leugens van de beroepsleugenaar zijn dermate tergend dat uitstel van publicatie niet eens overwógen is.

Onderbreking van de aarding was een weloverwogen test om foute werkwijze van Wonen in Vlaanderen te bewijzen.

Ondanks dat de aanleiding om de aardingsbrug van de elektrische installatie tijdens een woningcontrole van 4 februari 2020 te onderbreken, duidelijk was ingegeven om met bewijsmateriaal ondeskundige woningcontroles aan te tonen, een Professor van de UGent de echtheid van de vaststellingen heeft bevestigd, Wonen in Vlaanderen met dat soort woningcontroles wel degelijk een vals gevoel van veiligheid geeft, blijft advocaat Sonia Hognoul dat feit als sabotage aanzien en voor de Rechter in Eerste Aanleg poneren. Over die aangelegenheid hebben we reeds op 05 februari 2020 een artikel met een link naar MM-292-02 gebracht, vervolgens ook op 18 augustus 2021 daar met een link naar MM-310-03 . Nu advocaat Hognoul, om te beschadigen, tijdens de debatten verwees naar de volgens haar "sabotage" door het bewust openen van de aardingsbrug, willen wij nu die leugen nogmaals met bewijsmateriaal staven. Tijdens haar leugenbetoog had Hognoul het ook over het bewuste appartement en over het ontbreken van de aarding van het stopcontact van de afwasmachine, de aarding - beschermingsgeleider - die er van meet af niet was, de formele door technisch competente personen vastgestelde bewijzen, zullen gepubliceerd worden.

Advocaat Hognoul accepteerde wegens bang van de waarheid geen nieuwe stukken.

Om bewijsmateriaal te vergaren over de bouwinbreuk die in 1993 door aannemer Andries / verhuurder werd begaan, werd op 25 mei 22 aan het Parket van de Procureur des Konings te Leuven inzage gevraagd van het verzoek door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot herstelvordering van de bouwinbreuken, er werden immers niet één maar twee appartementen op de -1 zonder vergunning gebouwd. Maar het Parket, lees een vloer waarop men werkt -sic- reageerde niet, AR kaart kwam zelfs niet terug ! Door de tijd die daarmee verloren is gegaan kon dat bewijsmateriaal dat aan het Parket werd overhandigd, niet tijdig met de besluiten worden neergelegd. Tijdens het debat op 15 november 2023 beweerde advocaat Hognoul vaag dat haar cliënten die bouwinbreuk in de jaren negentig hadden afgekocht. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, A.R.O.H.M., stuurde onder referentie 303/AB/25602/93-93725 op 20 oktober 1994 een verzoek tot herstelvordering naar het Leuvense Parket waarin ook de referentie 66.99.611/93 van het Parket werd geciteerd, maar het Parket bleef voor deze bouwmisdrijven blind en doof, wat niet wil niet zeggen dat de overtredingen niet begaan werden en de overtreder die appartementen, die op de koop toe onbewoonbaar zijn, dertig jaar ongestoord kon verhuren.

Belachelijk voorstel voor afkoop van 6.851 Belgische franken

In het schepencollege van Tienen van 01 december 1993 werd melding gemaakt van het realiseren van "een studio op het tussenverdiep", maar het waren er twee. Voorstel was, doelend op die éne studio, een dubbele bouwtaks van 6.851 Belgische franken te betalen, dus twee maal 6.851 Bef, over de tweede studio werd niet gesproken! Advocaat Hognoul komt in haar besluiten en/of betoog tijdens de zitting van 15 november 2023 ook niet aandraven met het bewijs van betaling van die afkoopsom!

Bouwbedrijf Andries.

In tegenstelling tot wat advocaat Hognoul tijdens de zitting beweert, is het bouwbedrijf Andries nog steeds mede-eigenaar van het pand, dat is zo opgenomen in de kadastrale gegevens van het pand waarop ook de BVBA Bouwbedrijf Andries voorkomt. Het bouwbedrijf dat thans gerund wordt door de zoon, is dus mede-eigenaar, door dat te ontkennen gaat advocaat Hognoul ook in de fout, die houding van de advocaat druist in tegen de deontologische code voor advocaten, dat zegt onder meer " Art. 4 - Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en die boven zijn eigen belangen of die van derden te stellen ... ", als de advocaat door het verkondigen van leugens de zaak geheel of gedeeltelijk verliest heeft de advocaat de cliënt niet goed verdedigd !

Dit uittreksel uit het Kadaster is duidelijk; Bouwbedrijf Andries is ook eigenaar van het pand aan de Oplintersesteenweg.

Helaas is deze redactie momenteel zwaar overbelast maar we brengen asap de waarheid en niets anders dan de waarheid.

Artikel n°: 16-11-23-8796

Geplaatst: 14:50 16/11/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck onafhankelijk freelancejournalist - hoofdredacteur- verantwoordelijke uitgever. Bewezen deskundige in conformiteit elektrische installaties.


© 2005 - Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.